CATEGORIE 2. POLITIEK, MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Deirdre Donoghue

De stichting M/other voices, opgericht door Deirdre Donoghue, is een non-profitorganisatie die moeders initieert, ondersteunt, promoot en zichtbaarheid geeft als denkers en producenten van kennis binnen de kunst, cultuur, filosofie en samenleving in het algemeen. De activiteiten van de stichting vinden plaats in de drie categorieën: Kunst, Onderzoek, Theorie, Dialoog en Betrokkenheid van de gemeenschap, en omvatten bijvoorbeeld: participatief actieonderzoek om de sociaal, cultureel en economisch ingebedde omstandigheden en processen van culturele productie van kunstenaars die ook moeder zijn, in kaart te brengen. De coproductie van twee trans-Atlantische conferenties onder de titel The Mothernists, het samenbrengen van moeders die werkzaam zijn op het gebied van kunst, cultuur, filosofie en onderwijs; en het Legacy of Love-programma, een gratis landelijke douladienst voor alleenstaande moeders, gezinnen met een laag en geen inkomen en vluchtelingen in Nederland. Naast een activiste, sociaal geëngageerde kunstenaar, geboortedoula en feministische, de koloniale geleerde, omvat haar academische werk het ontwerpen van educatief materiaal voor Europese middelbare schoolleraren om gender gerelateerd geweld te bestrijden, met name gender gerelateerd geweld tegen vrouwen in de samenleving. 


Ellen Verkoelen

Ellen is het geweten van de Rotterdamse gemeenteraad. Als politica maakt Ellen zich hard voor gelijke behandeling van iedereen dus naast haar inzet voor ouderen zet zij zich ook in voor een veilige leefomgeving voor LHBTI+ personen en voor alle andere medemensen die dat helaas ook niet ervaren en voelen. Dat bewustzijn van gelijkheid en gelijkwaardigheid moet door alle lagen van de politiek, van gemeente, via de provincie tot aan het rijk ingezet worden. Pas als iedereen meedoet komt er gelijkheid. Ellen staat daar in de frontlijn klaar voor om aan bij te dragen.

 

Erica van Engel

Erica van Engel zet zich al 20 jaar in een voor een betere maatschappij. Als een van de eerste sociaal ondernemers in Nederland startte zij in 2003 een internationaal stagebemiddelingsbureau met als doel op die manier een bijdrage te leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.  Inmiddels prijkt op haar CV een lange lijst van (bestuurs-) functies waaronder bestuurslid KvK Rotterdam. De laatste 10 jaar zet Erica zich vooral in voor organisaties die zich richten op het verbeteren van de positie van vrouwen. Van voorzitter van Melania Ontwikkelingssamenwerking tot interim verenigingsmanager van de Nederlandse Vrouwen Raad. Via de training Vrouw & Zaak hielp zij tientallen Rotterdamse vrouwen op het gebied van ondernemerschap. Op dit moment is Erica directeur van Vrouwen van Nu, de grootste vrouwenorganisatie van Nederland die als missie heeft met de kracht van vrouwen de samenleving versterken. Naast haar werk is Erica sinds 2007 achter de schermen actief in de politiek, o.a. door training en scouting van politiek talent. Ook maakt zij zich hard voor gelijke representatie in de politiek. Vorig jaar zette ze zelf voor het eerst een stap naar voren en werd voorzitter van de wijkraad Mathenesse. Nu is zij kandidaat voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland.


Marian Bentvelzen

Marian zet met haar Stichting Steensoep mensen, groepen en gemeenschappen in hun kracht. Het verhaal van Steensoep, dat gaat over hoe je door bij schaarste samen te werken veel kunt bereiken, is ook haar werkwijze. Als pionier is Marian 11 jaar geleden gestart met het verbinden van kwetsbare groepen met onze (kwetsbare) natuur. Met de poten in de aarde werkt zij aan het vergroten van talenten en het verbinden van gemeenschappen met als middel de natuur. Dit vanuit de visie dat alles op aarde gelijkwaardig en met elkaar verbonden is. Natuurlessen geven aan schoolkinderen, met bewoners een leemoven of buurttuin bouwen, honderden kinderen natuurkundig inzicht geven met proefjes op pleinen, kinderen weer in zichzelf laten geloven door hun te begeleiden in het waarmaken van hun wensen en daarbij de wijk in te zetten, letterlijk mensen met elkaar in contact brengen door samen soep te koken, dit is slechts een greep uit wat Marian bereikt met haar Stichting. Zij leeft haar gedachtengoed en werkt zo (voor een groot deel vrijwillig) aan de ontwikkeling van onze samenleving en de natuurlijke omgeving waar we onderdeel van zijn, een echte eco-sociaal werkster. 

 

Marianne van den Anker 

Marianne van den Anker is sinds 1 maart 2022 de Ombudsman van Rotterdam en omstreken. Marianne is de stem voor inwoners en ondernemers die vastlopen bij de gemeente. Als luis in de pels bindt ze de strijd aan tegen systeemgeweld en de lokettenjungle. Dat de menselijke maat centraal moet komen te staan is voor haar een uitgemaakte zaak. Het versterken van het vertrouwen in de overheid is wat Marianne drijft. Marianne gaat er samen met haar team op uit om te weten wat er speelt in de stad. Waar lopen mensen tegen aan? Wat kan beter? Dat doet ze met een open blik en oplossingsgericht. Er is een wereld te winnen als de kloof tussen de leefwereld en de systeemwereld wordt verkleind. Die stip op de horizon motiveert haar elke dag om groot en klein leed aan te pakken. De Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig instituut waar je gratis terecht kunt. In de systeemwereld heet het instituut Ombudsman, maar Marianne noemt zichzelf Ombudsvrouw. Wel zo makkelijk.

 

Michèle Sparreboom

Sparringpartner en social impact makelaar bij Hart In De Fik: beweging van impactmakers. Deze energieke vrouw heeft een bijzondere missie: iedereen in Nederland, privé en zakelijk, inspireren mee te doen en samen de grote problemen van onze maatschappij, klein op te lossen. Al ruim 10 jaar biedt Michèle de wereld om haar heen een frisse blik. Door een groter podium te geven aan juist die lokale initiatieven, onbekende pioniers en sociaal ondernemers uit de stad met een positieve impact op mens, milieu en maatschappij. Een grote diversiteit aan mensen die een wereld vol nieuwe mogelijkheden tonen en daarmee anderen inspireren in actie te komen. Herkenbaar én haalbaar voor ieder talent. Van maatpakken, naaldhakken tot trainingspakken. Als social impact makelaar verbindt zij de praktische kennis en ervaring van deze blijmoedige systeemveranderaars aan mensen, bedrijven en organisaties die meer impact willen maken. Zodat we zelf én samen sneller en op een positieve manier de transitie naar een duurzame, waardevolle en inclusieve stad tot een doorslaand succes kunnen maken. 

 

Mina Morkoç

Mina Morkoç is een geboren en getogen Iraans-Turkse Rotterdamse. Ze is raadslid voor GroenLinks, paralegal bij een advocatenkantoor en rechtenstudent aan de Erasmus Universiteit. Ze zet zich in voor heel Rotterdam: de mensen, de dieren en de straten. In de politiek is zij woordvoerder op onder andere klimaat, haven, horeca en buitenruimte. Buiten de raadzaal zet zij zich ook in voor toegankelijkheid, inclusiviteit en kansengelijkheid. De politiek voelt voor velen ver en daarom doet zij haar best om iedereen te bereiken, betrekken en helpen. Naast haar aanwezigheid op bijeenkomsten, demonstraties en werkbezoeken vindt Mina het ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen haar kunnen bereiken: bellen, appen, dm’en, koffie drinken,... het kan allemaal. Dat ze genomineerd is vindt Mina een enorme eer. Ze kijkt ernaar uit de komende jaren een brug te slaan tussen de bewoners en het Stadhuis en ziet deze nominatie als een steuntje in de rug.  

  

Sarah Reitema

Sarah weet als geen ander wat schulden met een mens kunnen doen. Zij strijdt nu dan ook, via de gemeenteraad, tegen de zieke schuldenindustrie. Denk aan malafide bewindvoerders en andere bedrijven met een verdienmodel op schulden. Lokaal is zij hard bezig om een naming-and-shaminglijst van de grond te krijgen om Rotterdammers te waarschuwen voor de wanpraktijken in de schuldenindustrie. Landelijk schrijft zij opinieartikelen, trekt op met sociale ondernemers en spamt Tweede Kamerleden om de perverse prikkels van de schuldenproblematiek tegen te gaan. Ook armoedebestrijding is haar topprioriteit. En dat gaat over meer dan het niet hebben van geld. Het gaat ook om of je overal aan mee kan doen. Zo leidt menstruatie-armoede tot jongeren die thuis blijven en niet naar school gaan. Daarom werkt zij aan het standaard beschikbaar stellen van hygiëneproducten, zoals maandverband, op de wc’s van Rotterdamse scholen. Sarah staat bekend als iemand die niet bang is om zich uit te spreken tegen onrecht. Zij treedt geregeld op tegen rechts-extremisme, nazisme, discriminatie en geweld tegen vrouwen. Sarah staat voor liefde, vertrouwen en solidariteit en dat is ook hoe zij in de politiek te werk ga: hard op de inhoud, zacht op de mens.  

Thea van Gils - Vlasveld

Deze powervrouw is al jaren actief in het welzijnswerk en met diverse buurtinitiatieven, zoals buurtactiviteiten, buurtfeesten, metamorfose van het plein aan de Lange Hilleweg en het met bewoners gemozaïekte muurtje, plastic vissen bij de singel, enzovoort. Ook is zij als vrijwilliger actief bij de Klantenraad Woonstad Rotterdam en als bestuurslid bij de nieuwe wijkstichting Brillante. Sinds een paar maanden werkt zij als coördinator bij De Put in Bloemhof. De afgelopen paar maanden heeft ze zich bezig gehouden met het opzetten en organiseren van de grote expositie 701, ten behoeve van kinderen in Oekraïne.

 

Vanessa Umboh

Vanessa Umboh is een humanist, armoede-activist, maar vooral idealist.  Zij heeft er 6 jaar geleden voor gekozen om het onrecht dat armoede heet met alles wat ze in zich heeft tegen te gaan. Als ervaringsspreker laat zij zien hoe armoede tot elke vezel van het bestaan doordringt. Vanessa claimt dat armoede in een stad als Rotterdam, waar een kwart van haar inwoners gebukt gaat, niets anders is dan een falend systeem. In één van de welvarendste landen ter wereld kan armoede alleen maar ontstaan bij een gebrek aan de juiste keuzes door de politiek en daagt de overheid uit om haar taak en verantwoordelijkheid te nemen. Voedsel en een dak boven je hoofd zijn grondrechten, geen gunsten. Met een ontwapenende glimlach weet deze vrouw hele zalen te confronteren met de harde waarheid van armoede in ons Nederland. Er is dan ook een boek over haar activisme geschreven: "Moeder van 40.000 kinderen".