CATEGORIE 4. KUNST EN CULTUUR

Carmen José

Kunstenares, educator en organisatrice

Deze creatieve jonge kunstenares is naast haar artistiek en educatief werk, vanuit een humanistische visie betrokken bij zaken die bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap. Dit blijkt oa uit haar activiteiten in het Buurthuis de Wielewaal waarbij zij zich tijdens de Covid periode ingezet heeft voor andere artiesten en zorgdraagt dat mensen ondanks de lock down in verbinding blijven met elkaar.

Christine Saalfeld

Visual artist, lecturer en directeur Stadsnomaden

Voor Christine is kunst een middel om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. Bij socioculturele projecten gaat het haar veel meer om het thematiseren van de verantwoordelijkheid van de kunstenaar tegenover zijn omgeving. Dit doet zij door middel van het verzorgen van workshops, het ontwerpen van een schoolplein en projecten voeren over laaggeletterdheid.

Jeanne van Heeswijk

Kunstenares

Jeanne is een kunstenares die het creëren van dynamische en gediversifieerde openbare ruimtes faciliteert om “het lokale te radicaliseren”. Haar grootschalige community-embedded projecten bevragen de autonomie van de kunst middels een combinatie van performative acties, discussies en andere vormen van organiseren en pedagogiek, om zo gemeenschappen te assisteren hun toekomst in eigen hand te nemen.

Parisa Akbarzadehpoladi

Illustrator / trainster / freelance fotograaf en mensenrechtenactivist

Een kunstenares uit Iran, die wordt bewonderd om haar energie en sociale belangstelling. Met haar kunstuitingen inspireert zij mannen en vrouwen om hun creatieve geest verder te doen ontwikkelen en bewust te maken van maatschappelijke vraagstukken. Een van haar vele initiatieven is de stichting die ze nog in Iran heeft opgericht voor vrouwen die problemen ervaren in hun leven, bijvoorbeeld in hun huwelijk. Door kunst te maken hielp ze de vrouwen hun zelfvertrouwen te vergroten. Zij doet daarnaast als onderneemster voornamelijk verbinden van mensen door haar workshops.

zij helpt vrouwen, vooral nieuwkomers, om ze hun weg te kunnen realiseren en via kunst hun eigen talent te leren kennen. Tijdens Coronacrisis was Parisa nog steeds actief met oa verzorgen van online workshop voor vrouwen. Heeft zij deelgenomen aan stadstentoonstelling in Rotterdam en heeft een boeklet voor kinderen gemaakt.

Petra Laaper

Visual artist

Petra Laaper is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Rotterdam. Haar artistieke praktijk combineert het maken van (textiele) sculpturen en installaties met een vereenvoudigde vorm van performance art vastgelegd in foto’s en stopmotion film. Met haar beelden zoomt ze in op een zintuigelijke wereld waarin betekenissen nog openliggen. Haar werk manifesteert zich de ene keer als lichaam in de ruimte, dan weer als attribuut voor een handeling, een object dat zich laat oppakken, voorhouden en uitproberen. Ze laat eenvoudige vormen zien die herkenbaar zijn maar geen duidelijke functie hebben en een vraag oproepen naar hun intentie. Haar werk weerspiegelt een doorlopend onderzoek naar het lichaam in de ruimte en welke houding aan te nemen.

Nino Purtskhvanidze

Artiest

Gastvrijheid: de visie van Tante Nino. Samenleven moet je met elkaar vormgeven. Gastvrijheid en een open houding naar de wereld zijn Tante Nino’s handelsmerk. De menselijke maat is leidend, soms is een mens groots en soms moet je juist stilstaan om te zien wat een kleine actie kan betekenen. Tante Nino heeft een fascinatie voor mensen en hun diversiteit aan verschijningsvormen. Zij brengt door beeld, muziek, dialoog en heerlijk eten ‘vreemden’ bij elkaar. Zij is een verbinder van alle lagen, culturen en leeftijden.

Inge Schippers

Cultureel onderneemster

Echte Zuiderling Inge (Sax) Schippers is een creatieve en muzikale duizendpoot. Haar motto is dan ook “creativiteit is als water, het is altijd in beweging”. Zij maakte jarenlang de Rotterdamse podia onveilig met haar muzikale Friends Tegenwoordig is zij podiumprogrammeur en projectleider van vele evenementen. Ook vervaardigt zij decoratieve kunst en geeft hierin lessen en workshops aan kinderen. Haar liefde voor Zuid komt tot uiting in haar Stichting Zuidtopia waarvan het voornaamste doel is culturele armoede bestrijding in Rotterdam Zuid.