CATEGORIE 4. WETENSCHAP & ONDERWIJS

Annemiek van Wegen – Delhaas

Communicatiestrateeg – Gemeente Rotterdam

Betrokken bij veel sociale projecten voor goede doelen. Organiseerde in 2018 de Sint João Bazaar aan de Vrijeschool Rotterdam West en zamelde meer dan €3000.- in voor een school in Brazilië.

Involved in many social projects for charities. Organized the Sint João Bazaar at the Vrijeschool Rotterdam West in 2018 and raised more than € 3000.- for a school in Brazil.

Letje van der Molen

Vrijwilligster / Volunteer Het Gilde

In 1981 naar Rotterdam gekomen voor de studie Beleid en Management, om vervolgens carrière op te bouwen in gezondheidszorg bij Erasmus MC. Veel bestuurswerk uitgevoerd bij o.a. Stichting Alzheimer. Als gepensioneerde zet zij zich nu in voor het geven Nederlandse taalcursus.

Came to Rotterdam in 1981 to study Policy and Management, subsequently build a career in health care at Erasmus MC. A lot of administrative work carried out at, among others, the Alzheimer’s Foundation. As a pensioner she is now committed to teaching Dutch language courses.

Godelieve Spaas

Knowledge curator new economy – 4C Coalitions Co-Creating Change

Betrokken bij verschillende projecten gericht op het verbeteren van duurzaamheid in onze samenleving. Door de gebieden zoals ecologie, maatschappij en economie in balans te brengen, kunnen we door middel van het combineren van de kennis en vaardigheden van choreografie, onderzoek en consulting de verschillende dimensies van mensen en organisaties doorzien op een manier die essentieel is om deze nieuwe dynamische balans te vinden.

Involved in several projects aiming to improve sustainability in our society. Trying to balance the areas like ecology, society and economy and with that combining the knowledge and skills of choreography, research and consulting enables to see through the various dimensions of people and organizations in a way which is essential in order to find this new dynamic balance.

Marlies de Jong

Manager kinderdagverblijf de Kasteeltuin Spangen

De Kasteeltuin is een totstandkoming door een gezamenlijk initiatief van leidsters en ouders, met Marlies als drijvende kracht. Een groene, liefdevolle plek gemaakt voor alle kinderen in en om Spangen. Marlies laat zien dat je door samen aan te pakken echt wezenlijk dingen kan veranderen in de buurt, wijk of stad.

The Kasteeltuin is created by a joint initiative of leaders and parents, with Marlies as the driving force. A green, loving place made for all children in and around Spangen. Marlies shows that by working together it pays off to make changes in the neighbourhood and city.