CATEGORIE 2. POLITIEK, MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Ria Olsthoorn

Ria is de moeder van de daklozen. Recent nog heeft ze een jongeman van 35 die reeds een half jaar onder de Willemsbrug in Rotterdam lag een helpende hand uitgestoken. Hij heeft nu weer een dak boven zich. Met veel plezier zet Ria zich in om kwetsbare mensen te helpen, zo werkt ze als vrijwilliger samen met de Zorgvrijstaat in Rotterdam ViaRia en met stichting Op weg naar Huis, een organisatie gericht op bieden van opvang voor economische dakloze mensen. Daarnaast is ze medeoprichtster van Pluspunt, een werk activeringscentrum voor mensen die dak en thuisloos zijn.

Sonata Gogar

Echte gelijke kansen en waarde, daar staat Sonata voor. Als ambassadeur van Stichting IMC Weekendschool zet ze zich in voor kinderen uit achterstandswijken. Als ze voor de klas staat, doet ze haar best om ook het verlegen en stille kind (dat ze ooit zelf was) op de voorgrond krijgen. Leer kinderen wat ze kunnen en waard zijn in deze keiharde maatschappij. Ook ziet Sonata dat vrouwen niet dezelfde kansen en behandeling krijgen als mannen. Vrouwen verdienen meer voorgrond in deze mannenwereld. Sinds 2020 brengt Sonata de verhalen van vrouwen in de media, middels haar radioprogramma bij AmorFM: “Be My Guest Power Women Edition”. Middels een persoonlijk en diepgaand gesprek probeert ze de oprechte verhalen naar boven te brengen. Tijdens de interviews zijn onderwerpen, zoals seksueel geweld, een burn-out en gebrek aan diversiteit naar voren gekomen. Al jarenlang zet Sonata zich naast haar studie, vrijwillig in voor de maatschappij. Haar positieve mindset, doorzettingsvermogen en sensitiviteit maken haar tot wie ze is. Sonata verdient het de Rotterdamse Vrouw van het Jaar 2022 te worden.

Shantie Singh

In de avond een geëngageerd schrijver en verhalenverteller. Haar tweede roman De kier is een Rotterdams epos over stille heldinnen en verborgen vrouwen in de grote stad. Shantie wil onzichtbare verhalen zichtbaar maken en de kracht van ‘de underdog’ in de samenleving tonen. Overdag een zeer betrokken en gedreven ambtenaar in het veld tegen huiselijk geweld en onderdrukking van vrouwen en LBGHTIQ+-mensen. Een verbinder pur sang. Werkt hard aan verbinding in de stad tussen allerlei organisaties en sleutelpersonen om de taboes rondom deze problematiek bespreekbaar te maken. Ook met theater, talkshows en events probeert Shantie taboes te doorbreken. De taboes die samenhangen met schadelijke traditionele praktijken, maar ook seksuele vrijheid.

Dwien Smits

Eigenaar Dwienfit. “Taking risks – messing up and becoming your amazingly imperfect powerful self”. Dat is deze powervrouw van Crossfitkids. In een tijd waar er een ontzettende druk staat op kinderen, zeker op meisjes. Een maatschappij waarin vrouwen het nog steeds lastiger hebben dan mannen. Dwienfit gunt elk kind zelfvertrouwen! Kinderen die de wereld aankunnen, en hun kleuren durven laten zien. Zodat ze op latere leeftijd niet gebukt gaan onder de druk en illusies van o.a. social media.

Thea van Gils Vlasveld

“Talent krijgt pas waarde als je het benut” het motto van deze Powervrouw. Zij organiseert, coördineert en begeleidt in Rotterdam projecten en evenementen op het gebied van cultuur, welzijn en diversiteit. Het welzijn zit in haar hart en ze staat altijd voor anderen klaar. Daarbij is ze zeer betrokken en gedreven.

Amina Ali Hussen

Amina zet zich al 10 jaar in met haar Stichting Krachtvrouwen Oude Westen Rotterdam op een ongelooflijk inspirerende manier voor de mensen in haar wijk. Van cursussen voor vrouwen en kinderen, tot het koken van maaltijden voor alleenstaande eenzame ouderen tijdens Covid. Ze wil bovenal een inspiratie- en verbindingsplek voor de mensen in haar wijk zijn. Waar ze mensen die het moeilijk hebben, wil inspireren om hun krachten en talenten te ontdekken en van daaruit te bewegen. Maar ook in gesprek gaan met elkaar over de uitdagingen in een wijk en samen frisse oplossingen daarvoor te bedenken. Echt een geweldige vrouw.

Sefa Akbulut

Sefa staat bekend als echte doorzetter, in staat om bruggen te bouwen, weet mensen te overtuigen en in beweging te krijgen. Ooit begonnen ze bij het project Samenspel in buurthuis Het Ravennest. Het was in een tijd dat allochtone kinderen nog nauwelijks deelnemen aan voorschoolse voorzieningen. Toen is ze ook begonnen met studeren, Eerst Mbo sociaal cultureel werk, daarna HBO Social Work. Daarna heeft zo verschillende werkzaamheden en projecten gedaan met oog op verbeteren van de positie van de vrouwen, bespreekbaar maken van taboeonderwerpen, verschillende vrijwilligerswerk, deelname aan de maatschappelijke vraagstukken met oog op verbeteren van de maatschappij. Gewerkt als opbouwwerker bij BDF/Sonor in Feijenoord, project medewerker bij St Mara als Ondersteuner van zelforganisaties en geven van cursus Vertrouwenspersoon. Als laatst Bij stichting De Verbinding, Wijkacademie Opvoeden als Groepscoach, ondersteunen van ouder in opvoedingsondersteuning.

Tineke Teunen

Tineke Teunen zet zich in op vele vlakken, sociaal maatschappelijk, voor cultuur, kunst en welzijn. Met name in Charlois, maar ook in groter Rotterdam en daarbuiten. Zo is zij reeds jaren betrokken bij stichting NAC (Nieuwe Ateliers Charlois) en stichting Kick waarmee ze zich inzet voor huisvesting voor jonge creatieve en voor locaties voor kunst & cultuur. Als kok en organisator is ze verantwoordelijk en betrekt ze anderen in het verzorgen van vele sociale diners, en heeft ze Wijkoke ook ingezet als kookteam bij het Paviljoen aan het Water. Ook als bestuurder vervult ze verschillende rollen en is zij oa bestuurder van het Blue Grass Festival in Noord. Als drijvende kracht van de COC zet zij zich al vele jaren in voor de LHBTIQ+- gemeenschap, lokaal en nationaal.

Elizabeth Poot

Elizabeth heeft zich als stedenbouwkundige ruim 30 jaar ingezet voor stadsvernieuwing en stadsontwikkeling in Rotterdam, voor verschillende wijken op Zuid, in Oost en in West. Inmiddels is zij gepensioneerd en doet ze nog wat klein werk zoals in gebouw de Heuvel en bij “Recht opde Stad” de beweging voor een ander woonbeleid.

Ellen Verkoelen

Ellen is een levenslustige, creatieve vrouw die lef en gezond verstand in de juiste verhouding combineert. Als maatschappelijk betrokken mens leeft zij haar bestaan vanuit een open, respectvolle houding. In haar werkzame leven durfde zij als technisch wetenschapper buiten gebaande kaders te denken. Ze studeerde af op het automatiseren van een laboratorium met een robotarm en verdedigde daarbij de eerste wet van de robotica van sciencefiction auteur Isaac Asimov; ‘Een robot mag een mens geen schade toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens schade oploopt’. Het is de rode draad in haar privéleven en politieke werk geworden. Politiek komt zij op voor en is een vangnet voor die mensen die het nodig hebben en knokt ervoor dat iedereen mee mag blijven doen. Privé wordt Ellens leven verrijkt door onderdeel uit te maken van het leven van haar partner, kinderen en kleinkind. Dit valt gelukkig goed te combineren met haar hang naar rust die zij vindt in de natuur waar ellen als gevoelsmens, in die serene omgeving van het Hollandse natuur landschap, haar levenservaringen vastlegt in korte verhalen en essays.