CATEGORIE 2. POLITIEK & MAATSCHAPPIJ

Jamila Talla

Oprichtster / Founder Stichting Voice of Afghan Women

Ervaringsdeskundige die zich inzet voor vrouwelijke vluchtelingen. Middels het opzetten van de stichting Voice of Afghan Women, heeft zij het haar persoonlijke missie gemaakt om vrouwen kwaliteit van het leven te geven en te laten zien hoe zij economisch zelfstanding kunnen worden.

Experience expert who is devoted to help female refugees. By setting up the Voice of Afghan Women foundation, she has made it her personal mission to give women quality of life and to show how they can become economically independently.

Ingrid Vriendwijk

Stichting Lorena’s Thuiszorg – Zorg coördinator

Zij verwezenlijkte haar droom met het oprichten van een eigen thuiszorgbedrijf. Meer Dan Zorg is haar motto en daarom bereikt haar belangeloze hulp ook de buurtkinderen, die een plek zoeken om te spelen. Tevens biedt ze via de stichting taalles aan om mensen te helpen hun barrières te overkomen en verder te komen in de maatschappij.

She realized her dream with the establishment of her own home care company. More Dan Care is her motto and that is why her fair-minded help also reaches the neighbourhood children, who are looking for a place to play. She also offers language lessons to help people overcome their barriers to participate in the society.

Rowan van der Stelt

Mede-oprichtster / Co-founder – Counter / Narratives

Een ambitieuze vrouw die zich inzet tegen racisme. Mede-initiatiefnemer van Counter/ Narratives, die verhalen over kolonialisme, slavernij, imperialisme en racisme uitdaagt. Gedreven om een ​​inclusief verhaal te vertellen en meer collectief bewustzijn te creëren over deze thema’s in Nederland en elders.

An ambitious women fighting against racism. Co-initiator to set up the Counter / Narratives, which challenges narratives on colonialism, slavery, imperialism and racism. Driven to tell an inclusive story and create more collective consciousness about these themes in the Netherlands and elsewhere.

Sarah Izat

Politiemedewerkster – Politie Eenheid Rotterdam

Gewaardeerd vanwege haar emancipatiestrijd als moslima binnen de Nationale Politie, het aankaarten van discriminatie en haar solidariteit met andere vrouwen die het recht opeisen zichzelf te kunnen zijn.

Appreciated because of her emancipation struggle as a Muslim in the National Police, raising discrimination and her solidarity with other women who are fighting for the right to be themselves.

Carolina Castro

Projectleider – Stichting De Veerkrachtige Gemeenschap

Weet op enthousiaste wijze het geweldloos opvoeden bespreekbaar te maken. Haar spreekbeurten prikkelen het vertrouwen in de haalbaarheid van een leefbaardere wereld zonder geweld.

Capable to discuss nonviolent parenting in an enthusiastic way. Her lectures stimulate confidence in the feasibility of a more viable world without violence.

Celien Anches

GGZ – Hulpverlener

Een hardwerkende vrouw met een visie en een droom. Zet zich met hart en ziel in voor de kinderen uit arme gezinnen. Haar tomeloze energie werd eerder beloond met de Rotterdamse Kinderrechten Award.

A hard working woman with a vision and a dream. With heart and soul, dedicate yourself to the children from poor families. Her unbridled energy was rewarded earlier with the Rotterdam Children’s Rights Award.

Vanessa Umboh

Oprichtster / Founder – Stichting Stem zonder Gezicht

Armoede treft 1 op de 4, meer dan 40.000 kinderen in Rotterdam. Deze kinderen blijven vaak onzichtbaar, missen kansen en groeien vaak op onder barre, soms benarde omstandigheden. Door het oprichten van Stem zonder Gezicht zet Vanessa zich in, het vaak onzichtbaar lijden van deze kinderen, te bestrijden.

Poverty affects 1 in 4, more than 40,000 children in Rotterdam. These children often remain invisible, miss opportunities and often grow up under harsh, sometimes difficult circumstances. By establishing ‘Stem zonder Gezicht’ Vanessa is committed to fight against, the often invisible, suffering of these children.

Anna – Maria Carbonaro

Oprichtster / Founder ALACRITAS

Deze Zuid-Rotterdamse geluk trainster is de oprichtster van ALACRITAS. Dit Gelukshuis heeft als missie het geluk van kinderen, jongeren en volwassene te vergroten, door betrokkenen te enthousiasmeren het heft in eigen te nemen. Het motto ‘verbeter de wereld begin bij jezelf’ is hierop uitermate goed van toepassing.

The South Rotterdam Happiness trainer is the founder of ALACRITAS. This Gelukshuis has the mission to increase the happiness of children, young people and adults, by enthusing those involved to take matters into their own. The motto ‘improve the world start with yourself’ is highly applicable to this.