CATEGORIE 5. ZORG & WELZIJN

Fabiana Toni

Oprichtster / Founder www.deblijetaart.nl & www.byebyesalsiccia.com

Als ervaringsdeskundige zette zij zich met haar Blije Taartenactie in voor het campagne ‘Maak Kanker Kansloos’ in Mei 2018. Deze actie leverde €2400.- op voor de kankerbestrijding. Zij inspireert anderen tot een bewustere en gezondere levensstijl via haar blogs, workshops, lezingen en thematische avond eten.

As an experience expert, she committed herself to the campaign Maak Kanker Kansloos with her Happy Cake action in May 2018. This action yielded € 2400.- for the fight against cancer. She inspires others to a more conscious and healthier lifestyle via her blogs, workshops, lectures and thematic dinners.

Roos Greve

Oprichtster / Founder – Praktijk Roos Greve

Gediplomeerd Tuina Therapeut met ruim 7 jaar ervaring met de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCM). Ze kreeg de filosofie en behandelingsmethoden deels aangeleerd door haar vader en deels door een aantal zeer gerenommeerde leraren uit China en Nederland. Als therapeute zet zij zich in voor algemene gezondheid van geest en lichaam.

Certified Tuina Therapist with more than 7 years’ experience with Traditional Chinese Medicine (TCM). She was taught the philosophy and treatment methods partly by her father and partly by various renowned teachers from China and the Netherlands. As a therapist she is committed to improve general health of mind and body.

Kitty Loduvica Hiert

Oprichtster / Founder – Super Family / Glimlach media

Oprichtster van Superfamily , een instelling die steun verleent aan gezinnen met een kind dat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Ook leerkrachten en professionals kunnen van haar expertise profiteren.

Founder of Superfamily, an institution that supports families with a child with a language development disorder (TOS). Teachers and professionals can also benefit from her expertise.

Gloria Summerville

Oprichtster / Founder Het Rode Lint

Met een warm hart voor haar medemens richtte zij de stichting Het Rode Lint op ten dienste van mensen die worstelen met Hiv –problematiek. Deze stichting wil taboes doorbreken en het isolement van hiv-patiënten tegen gaan.

With a warm heart for her fellow people she founded the foundation The Red Ribbon at the service of people struggling with HIV-issues. This foundation wants to break through taboos and stop the isolation of HIV patients.

Maki Oishi

Independent Architecture & Planning Professional

Organiseert Mediterraan Diners om haar kennis over gezonde voeding en levensstijl te delen met andere mensen.

Organizes Mediterranean Dinners to share her knowledge about healthy food and lifestyle with other people.

Simone Storm

Mede-oprichtsters / Co-founder Stichting Jij

Ervaringsdeskundige en mede-oprichtster van de Stichting Jij, een zelfhulporganisatie voor mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten.

Experience expert and co-founder of the ‘You’ Foundation, a self-help organization for people with an eating problems or disorder and their loved ones.