Verkiezing

Rotterdam is rijk aan geweldige vrouwen die op verschillende gebieden werken maar dezelfde doelstelling delen; het creëren van een betere samenleving voor Rotterdam. We willen dit graag naar voren brengen. Help ons de Rotterdamse vrouw van het jaar te ontdekken!

Hoe gaan we te werk:

Wij zijn op zoek naar vrouwen die in Rotterdam wonen en werken en hebben 6 categorieën onderscheiden waarin een vrouw kan worden genomineerd;

1. Natuur & Milieu
2. Politiek & Maatschappij
3. Werk & Ondernemen
4. Wetenschap & Onderwijs
5. Zorg & Welzijn
6. Kunst & Cultuur

Er zijn twee stem momenten; eerst beginnen we met de nominaties; van 7 januari tot 10 februari kunt u 2 vrouwen per categorie nomineren. Daarna verzamelen we alle genomineerden en presenteren we de lijst op de website zodat mensen kunnen gaan stemmen. Dit is mogelijk vanaf 18 februari tot 28 februari.

De definitieve winnaars worden tijdens de internationale vrouwendag op 8 maart gepresenteerd in Huis der Zotheid.
—————————————————————————————-
Rotterdam is rich of great women working in all different areas but sharing the same objective; creating a better society for Rotterdam. We want to bring this out. Help us to discover the  Rotterdam Woman of the year!

How those it work:

We are looking for women that are working and living in Rotterdam and have distinguished 6 categories in which a woman can be nominated for;

1. Nature & Environment
2. Politics & Society
3. Work & Business
4. Science & Education
5. Health & Care
6. Art & Culture

The vote for the Rotterdam Woman has two moments; first we start with nominations; from 7th of January until 10th of February you can nominate 2 women per category. After that we will collect all nominees and will present the list on the website in order for people to vote. This will be possible as from 18th February until 28th February.

The final winners will be presented during international women’s’ day on the 8th of March at Huis der Zotheid.

 

Het is niet meer mogelijk om te stemmen