Talkshow

De Talkshow gasten: Ingrid van Wifferen / Johanna Monk / Duygu Yildirim / Anke van Straalen / Astrid Kockelkoren

Talkshow host: Wilma Kun

 

Introductie van onze Talkshow Gasten:


Ingrid van Wifferen: 

Ingrid is een Rotterdams gemeenteraadslid voor D66. Zij houdt zich bezig met de onderwerpen zorg, sport, bestuur en haven. Naast het raadswerk werkt zij als Europadeskundige voor een adviesbureau.

Ingrid is a Rotterdam municipal councilor for D66. She is concerned with the topics of health care, sports, management and harbour. In addition to the council work, she works as a European expert for a consultancy firm.


Johanna Monk: 

Johanna is een schrijfster, redacteur, muzikant en performance kunstenaar.
“Uiteindelijk is de vorm niet zo belangrijk, het is allemaal kunst. De echte vraag is, is er iets dat je kunt zeggen dat niet kan wachten tot je dood bent en weg bent?”
Johanna werkt vaak met haar oude levenspartner Vanita Monk.

Johanna is a writer, editor, musician and performance artist.
“In the end the form isn’t all that important. It’s all just art. The real question is, is there anything you have to say that can’t wait until after you’re dead and gone?”
Johanna often works with her longtime life partner Vanita Monk. 


Duygy Yildirim: 

Raadslid PVDA | Docent Business & Law Hogeschool Rotterdam| Jurist | Rotterdammer

Persoonlijke motivatie van Duygy voor haar lidmaatschap van de gemeenteraad; “Ik wil me graag inzetten voor onze mooie stad. En dan heb ik het over voldoende werkgelegenheid en goede huisvesting, over een inclusieve samenleving die wij voor ogen hebben, maar ook over goed onderwijs. Rotterdam is die stad van twee snelheden; we leven in een prachtige stad, maar hoe je de stad ervaart is afhankelijk van de grootte van je portemonnee en dat is geen goede zaak.”

Personal motivation from Duygy for her membership of the city council; “I would like to dedicate myself to our beautiful city Rotterdam, with that I am reffering to sufficient employment and good housing, an inclusive society, but also good education. Rotterdam is the city of two speeds; a beautiful city, but how you experience the city depends on your financial budget and that is not a good thing.”


Anke van Straalen:

Anke van Straalen woont in een klein dorpje genaamd Elahuizen in Friesland. Als fluitist leert ze de fluit te bespelen en te spelen in een fluitensemble. Ook is zij bezig met het coachen van amateur-kamermuziekensembles. Dit alles zowel thuis als bij Cultuurbedrijf-NOP in Emmeloord. Als uitvoerend fluitiste heeft ze een duo met organist Simon Bouma. Ook neemt ze deel aan Trio Danquette, een kamermuziekensemble voor fluit, cello (Daniela Zlatkin) en piano (Annet Klopert).

Anke van Straalen lives in a small village called Elahuizen in Friesland. As a flutist she teaches to play the flute as well as how to play in a flute-ensemble. Also she is coaching amateur chamber music ensembles. All this both at home and at Cultuurbedrijf-NOP in Emmeloord. As a performing flutist she has a duo with organist Simon Bouma. Also she participates in Trio Danquette, which is a chamber music ensemble for flute, cello (Daniela Zlatkin) and piano (Annet Klopert).


Astrid Kockelkoren

Gemeenteraadslid GroenLinks Rotterdam. Haar portefeuille bestaat uit de volgende onderwerpen; Bouwen en wonen, Groen, Dierenwelzijn, Afval en recycling. Verder werkt zij als stedenbouwkundige bij een Rotterdams bureau voor stedenbouw. Astrid wil zich inzetten voor een duurzame economie en ruimtelijk inrichting.

City Council member GroenLinks Rotterdam, with the following topics in her portfolio; Building and living, Green, Animal welfare, Waste and recycling. She also works as an urban planner at a Rotterdam Urban development agency. Astrid wants to commit to a sustainable economy and spatial design.

Voor meer informatie, https://rotterdam.groenlinks.nl/mensen/astrid-kockelkoren