Ronde Tafel Gesprekken 2019

Ronde Tafelgesprekken:

Afhankelijk van het aantal bezoekers zullen we twee of drie tafel groepen indelen, één voor Engelstaligen en één of twee Nederlandstaligen. Per tafel zullen we een aantal dillema’s / vraagstukken voorleggen waarop we vervolgens de tafel uitnodigen over in gesprek te gaan. De onderwerpen zullen in verbinding staan met het internationale Vrouwendag thema vastgesteld door UN: Think Equal, Build Smart, Innovate for Change.

Zie artikel voor meer achtergrond informatie; www.unwomen.org

Depending on the number of visitors, we will divide two or three table groups, one for English speakers and one or two Dutch speakers. We will present a number of dilemmas / issues per table, to which we then invite the table to discuss. The topics will be connected to the international Women’s Day theme set by UN: Think Equal, Build Smart, Innovate for Change.

 

See article for more background information; www.unwomen.org