Middag programma

Voor de middag hebben we het volgende programma samengesteld:

13:00 – 13:30 | Opening

Wilma Kun heten u welkom.

Wilma Kun opent de Internationale Vrouwendag en gaat het hebben over wie er die dag allemaal aanwezig zijn en zullen gaan spreken, over welke onderwerpen er wordt gesproken en waarom het zo belangrijk is om op 8 maart jaarlijks samen te komen.

13:30 – 14:00 | Lezing I Am Generation Equality – Shanti Singh

Shantie Singh is schrijver, theatermaker en presentatrice. Verder is zij een creatieve bestuurskundige en werkt als coördinerend beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam. Zij zet zich op diverse manieren in voor vrouwenrechten, -emancipatie, en de volwaardige erkenning van Nederlanders van nu, waar hun wieg of de wieg van hun ouders ook heeft gestaan. Zij maakt zich hard voor gelijkwaardigheid, zelfbeschikking en keuzevrijheid van vrouwen en meisjes. Binnenkort verschijnt Shanties nieuwe roman ‘De Kier’ bij Uitgeverij De Geus.

Meer informatie over Shantie kunt U vinden op www.shantiesingh.com/over-shantie

14:00 – 14:30 | Lezing Realizing Women’s Rights – Ria Olsthoorn

Ria is een van de medeoprichtster en bestuurslid van werkactiverings-centrum Pluspunt, dat nu alweer 16 jaar bestaat. Pluspunt is er voor mensen die dak- of thuisloos zijn of zijn geweest, mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt en mensen in een sociaal isolement. Voor Pluspunt heeft zij in allerlei zorgvoorzieningen gewerkt van psychiatrie, verslavingszorg, dementerende ouderen en ook nog het ziekenhuis lang geleden. Zij vindt vrouwendag belangrijk omdat we er als vrouwen nog steeds niet zijn waar we moeten zijn en dat is gelijk waardering voor alle vrouwen en niet alleen in Nederland, maar voor vrouwen over de hele wereld. Maar ook in Nederland is er nog steeds ongelijkheid en daar wil zij graag over vertellen.

14:30 – 16:30 | Ronde Tafel Gesprekken

Afhankelijk van het aantal bezoekers zullen we twee of drie tafel groepen indelen, één voor Engelstaligen en één of twee Nederlandstaligen. Per tafel zullen we een aantal dillema’s / vraagstukken voorleggen waarop we vervolgens de tafel uitnodigen over in gesprek te gaan. De onderwerpen zullen in verbinding staan met het internationale Vrouwendag thema vastgesteld door UN: I am generation Equality; Realizing Womens rights.