Manifest voor de werkende vrouw

16:00-17:00 Manifest voor de werkende vrouw

Het gezamenlijk schrijven van een manifest voor de werkende vrouw met daarin een beknopte, puntsgewijze, weergave van de stand- en uitgangspunten van de Internationale Vrouwendag Rotterdam 2017-2030! Het manifest voor de werkende vrouw zal om 20:00 aan een vertegenwoordiger van de gemeente, de provincie, de regering, de Europese Unie en de verzamelde pers worden aangeboden.