Lezingen

Lezing: Think Equal

Mannen en vrouwen  zijn gelijk, maar niet hetzelfde. Je merkt het bijvoorbeeld als je op zoek gaat naar een openbaar toilet of kleedkamer. Of misschien heb je op de werkvloer gehoord dat vrouwen anders leidinggeven dan mannen. Er zijn allerlei gebieden waar je kan spreken van een man-vrouw verhouding; tijdens deze lezing is er aandacht voor de verschillende en vooral ook de overeenkomsten tussen de beide geslachten.

Men and women are equal, but not the same. You notice it for example when you look for a public toilet or changing room. Or perhaps you have heard in the workplace that women manage differently than men. There are many areas where you can speak of a male-female relationship; during this lecture attention is paid to the different and especially the similarities between the two sexes.

Spreekster: Lexter Woodley – Promovenda in Gender Studies aan Universiteit van Londen  

Lexter is de trotse eigenaar van het headhuntersbureau Ducht Einsteins. Momenteel doet zij een promotieonderzoek in Gender Studies aan Birkbeck, Universiteit van London. Voor meer informatie over haar werkzaamheden en activiteiten, kunt U vinden via deze link: www.lexterwoodley.com of www.dutcheinsteins.com

Lexter is the proud owner of the headhunters agency Ducht Einsteins. Currently she is doing a doctoral research in Gender Studies at Birkbeck, University of London. For more information about her  activities, please visit this link: www.lexterwoodley.com or www.dutcheinsteins.com

 

Lezing: Build Smart

Spreekster: Cristina Ampatzidou

Cristina is een onderzoeker en schrijfster met een achtergrond in architectuur en stedenbouw. Zij is oprichtster en hoofdredacteur van Amateur Cities en een filmredacteur voor het Architectuur Film Festival van Rotterdam. Haar werk onderzoekt de betaalbaarheid van nieuwe media, met name games, voor het maken van steden. Meer informatie over haar en haar werkzaamheden kunt U vinden via deze links: www.cristina-ampatzidou.com of https://amateurcities.com

Cristina is a researcher and writer with a background in architecture and urbanism. She is a founder and editor in-chief of Amateur Cities and a film editor for the Architecture Film Festival of Rotterdam. Her work investigates the affordance of new media, particularly games, for city making. For more information about her activities, please visit these links: www.cristina-ampatzidou.com or https://amateurcities.com  

 

Lezing: Innovate for Change

Sara zal een korte lezing geven over intiem (ex partner) geweld tegen vrouwen en meisjes in het kader van internationale vrouwendag vanuit het uitgangspunt Innovate for Change.

Sara will give a short lecture about intimate (ex partner) violence against women and girls in the context of international women’s day  theme – Innovate for Change.

Spreekster: Sara Etty

Beleidsadviseur en ketenregisseur in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, bij gemeente Rotterdam.

Policy advisor and chain director in approach to domestic violence and child abuse, at the municipality of Rotterdam.