Geweld op de werkvloer

Geweld op de werkvloer

december 23, 2018 Uncategorized 0

Opinie: Geweld Op De Werkvloer

Geweld Op De Werkvloer

 

Op 8 maart jl, de United Nations Internationale Vrouwendag, namen tientallen vrouwen uit heel Nederland deel aan de Vrouwendag Rotterdam met als doel het manifest Geweld Op De Werkvloer te schrijven.

 

Dit manifest is nog niet klaar maar de voorlopige uitkomsten van het daaraan ten grondslag liggende onderzoek zijn verontrustend. Want niet alleen internationaal maar ook in Nederland hebben veel vrouwen te kampen met allerlei vormen van geweld. Volgens de bedrijfsarts Iwona van Zanten, een van de sprekers in Rotterdam, heeft in Nederland maar liefst 30% van de vrouwen te maken met fysiek geweld zoals slaan, duwen en trappen, met verbaal geweld zoals schreeuwen, schelden en beledigen, met pesten zoals vernedering, ongewenst aanraking of achtervolgen en non-verbale geweld zoals het bewust kapot maken van andermans eigendom of het gooien met objecten naar de ander.

 

Mede als gevolg hiervan overwegen steeds meer vrouwen minder of helemaal niet meer te gaan werken en dat dientengevolge steeds meer robots en niet blanke, in Nederland geboren mannen de meer traditionele roze boorden banen zoals bijv. telefonie-, balie-, kassamedewerkers, verplegers en schoonmakers in nemen.

 

De deelnemers van de Vrouwendag Rotterdam roepen de politiek dan ook op om in actie te komen tegen Geweld Op De Werkvloer opdat alle vrouwen volwaardig mee kunnen doen!

 

Wilma Kun en Erik Van Loon

Vrouwendag Rotterdam 2017