Lezing Think Equal

Lezing: Think Equal

Mannen en vrouwen  zijn gelijk, maar niet hetzelfde. Je merkt het bijvoorbeeld als je op zoek gaat naar een openbaar toilet of kleedkamer. Of misschien heb je op de werkvloer gehoord dat vrouwen anders leidinggeven dan mannen. Er zijn allerlei gebieden waar je kan spreken van een man-vrouw verhouding; tijdens deze lezing is er aandacht voor de verschillende en vooral ook de overeenkomsten tussen de beide geslachten.

Men and women are equal, but not the same. You notice it for example when you look for a public toilet or changing room. Or perhaps you have heard in the workplace that women manage differently than men. There are many areas where you can speak of a male-female relationship; during this lecture attention is paid to the different and especially the similarities between the two sexes.

Spreekster: Lexter Woodley – Promovenda in Gender Studies aan Universiteit van Londen  

Lexter is de trotse eigenaar van het headhuntersbureau Ducht Einsteins. Momenteel doet zij een promotieonderzoek in Gender Studies aan Birkbeck, Universiteit van London. Voor meer informatie over haar werkzaamheden en activiteiten, kunt U vinden via deze link: www.lexterwoodley.com of www.dutcheinsteins.com

Lexter is the proud owner of the headhunters agency Ducht Einsteins. Currently she is doing a doctoral research in Gender Studies at Birkbeck, University of London. For more information about her  activities, please visit this link: www.lexterwoodley.com or www.dutcheinsteins.com