Lezing Build Smart

Lezing: Build Smart

Spreekster: Cristina Ampatzidou

Cristina is een onderzoeker en schrijfster met een achtergrond in architectuur en stedenbouw. Zij is oprichtster en hoofdredacteur van Amateur Cities en een filmredacteur voor het Architectuur Film Festival van Rotterdam. Haar werk onderzoekt de betaalbaarheid van nieuwe media, met name games, voor het maken van steden. Meer informatie over haar en haar werkzaamheden kunt U vinden via deze links: www.cristina-ampatzidou.com of https://amateurcities.com

Cristina is a researcher and writer with a background in architecture and urbanism. She is a founder and editor in-chief of Amateur Cities and a film editor for the Architecture Film Festival of Rotterdam. Her work investigates the affordance of new media, particularly games, for city making. For more information about her activities, please visit these links: www.cristina-ampatzidou.com or https://amateurcities.com